Κάντε κλίκ στο πιο κάτω σύνδεσμο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 10ο ΠANEΛΛΗΝΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ ¨ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ¨”